Tłumaczenia białoruskie: historia i współczesność

Ten krótki artykuł zawiera podstawowe i dość ogólne informacje o języku białoruskim i jego współczesnych wersjach.
Przede wszystkim, język białoruski należy do języków wschodniosłowiańskich, słowiańskiej gałęzi rodziny indoeuropejskiej.
Język białoruski jest najbardziej rozpowszechniony na terytorium Republiki Białorusi. Również w związku z wyborami Prezydenta RB 2020 r. i prześladowaniami z tego wynikającymi, język białoruski nabiera popularności nie tylko na Białorusi, ale wszędzie tam, gdzie docierają uchodźcy, którzy opuszczają Białoruś z powodu represji z boku utrzymującego władzę dyktatora Łukaszenki. Dlatego ostatnio język białoruski jest coraz bardziej popularny w Polsce, Czechach i Rosji. Na ten moment język białoruski to jeden z symboli protestu przeciwko istniejącemu reżymowi, ponieważ dyktator Łukaszenko świadomie nie mówi w języku ojczystym.

Na Ziemi język białoruski jest używany jako język ojczysty przez 5,05 miliona ludzi, z czego 4,84 mln to Białorusini. Ogólna liczba osób posługujących się językiem białoruskim to 6,4 mln.

Obecnie język białoruski należy do języków bardzo wrażliwych, co oznacza, że tym językiem mówi większość dzieci, ale jego użycie jest ograniczone, na przykład język jest używany tylko w domu, lub z powodów politycznych, przez rząd dyktatora Łukaszenki, który, jak już wspomniano, nie mówi w języku białoruskim i uważa go za język ubogi (może, dlatego że go nie używa…). Na Białorusi język białoruski jest bardziej popularny wśród ludności wiejskiej niż wśród ludności miejskiej.

Co dotyczy rozwoju historycznego języka białoruskiego, to na chwilę obecną istnieją dwie wersje pisowni białoruskiej, oficjalna pisownia („narkomowka”) i klasyczna pisownia („taraszkiewica”). Na terytorium Republiki Białorusi najczęściej używa się „narkomowki”.
Fakty historyczne:
W 1918 roku Bronisław Taraszkiewicz wydał podręcznik języka białoruskiego oparty na dialektach Białorusinów („Białoruska gramatyka dla szkół”). Natomiast w 1933 r. nastąpiła reforma, która sztucznie i z przyczyn politycznych zbliżyła język białoruski do rosyjskiego. W związku z powyższym, zaczynając od roku 1933, miliony Białorusinów zdają egzaminy i piszą sprawdziany na podstawie „narkomowki”, natomiast reforma ta została przyjęta tylko w BSRR, dlatego na chwilę obecną mamy dwie wersje ortograficzne języka białoruskiego.

Jako tłumacze musimy bardzo uwzględniać politykę państwa i ten fakt, iż już od ponad 80 lat „narkomowka” jest przyjętą i oficjalną wersją RB, która stosuje się we wszystkich dokumentach i mediach Białorusi. W związku z powyższym większość materiałów tłumaczymy na język białoruski w wersji, przyjętej na podstawie reformy 1933 r.
Natomiast, oczywiście, na życzenie klienta, możemy tłumaczyć i na język białoruski w wersji podręcznika 1918 roku, ponieważ sporo Białorusinów za granicą, jak również „Radio Swoboda”, jeden z liderów mediów opozycyjnych reżymowi Łukaszenki, stosuje właśnie „taraszkiewicę”.
Trzeba zaznaczyć, iż te dwie wersje językowe są zupełnie zrozumiałe przez Białorusinów. Natomiast zauważalne zmiany dotyczą przede wszystkim ortografii, ale obywatel Białorusi, który skończył szkołę w tym kraju, jak również profesjonalny tłumacz języka białoruskiego z łatwością rozróżnią wersje.

Tłumacz białoruski

Dla wielu osób będzie niespodzianką, ale język białoruski, jak i sama Białoruś, posiada naprawdę długą i ciekawą historię. Przeszłość języka można podzielić na kilka etapów:

 • język ogólnoruski (X – XIV w.)
 • wyodrębnienie języka starobiałoruskiego (XIV – XVIII w.)
 • wiek rozkwitu, język państwowy w Wielkim Księstwie Litewskim (XVI w.)
 • stopniowy upadek (XVIII w.)
 • język "prostych ludzi" (XVIII w.)
 • formowanie nowego, już współczesnego języka białoruskiego (XIX w.)
 • dalszy rozwój języka białoruskiego (XX w.)

Oczywiście, każdy obywatel Białorusi, który uważa ten język za ojczysty, marzy, aby powtórzyć tamten złoty wiek rozkwitu języka białoruskiego, kiedy podstawowe dokumenty urzędowe pisały się w języku starobiałoruskim i ten język był naprawdę bardzo rozpowszechniony i popularny na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego...

Na chwilę obecną język białoruski jest jednym z państwowych języków Republiki Białorusi, natomiast mało kto wie, iż to również język urzędowy/pomocniczy w Polsce. W 5 gminach w województwie podlaskim: Czyżach, Hajnówce (miejskiej), Hajnówce (wiejskiej), Narewce i Orli.

Nasz tłumacz białoruski jest mówcą rodowitym (czyli tak zwany native speaker) języka białoruskiego. Proponujemy tłumaczenia wszelkiego rodzaju z/na język białoruski 24h7, również ustne i poświadczone. Mieliśmy przyjemność tłumaczyć symultanicznie z/na język białoruski w Sejmie RP.

Zapraszamy 24h!

Tłumaczenia pisemne i ustne 24h

Stres można określić jako reakcję organizmu na sytuacje, które zakłócają jego równowagę. W natłoku spraw zapominamy o tym, iż doba składa się nie z 48, ale z 24 godzin, z których co najmniej 7 należy wypoczywać, aby móc jakościowo funkcjonować w ciągu reszty godzin... Niestety zdarza się spraw jest tyle, iż dobry sen wydaje się marzeniem... Natomiast zmęczenie się kumuluje, stopniowo tracimy koncentrację i zaczynamy popełniać błędy, zdarza się, że dość drogie, przecież jesteśmy tylko ludźmi... Właśnie dlatego, żeby tych błędów było mniej, aby nasi klienci mogli spać spokojnie i od samego rana otrzymać jakościowo przetłumaczony dokument, nasz tłumacz języka białoruskiego wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne 24h. Oczywiście daleko nie zawsze potrzebujemy tłumaczenie o 3 rano, ale o 8 lepiej już mieć, wtedy śpi się spokojnie, doba ma normalną ilość godzin i można zaplanować weekend z rodziną. Dlatego z przyjemnością wykonamy dla Państwa tłumaczenia pisemne i ustne nawet w weekendy! Zapraszamy 24h i życzymy spokojnych weekendów w gronie najbliższych!

Najczęściej zadawane pytania

 1. W jaki sposób można zamówić tłumaczenie?

  Wszystkie tłumaczenie składać można 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu zarówno telefonicznie, mailowo oraz poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

 2. Ile kosztują tłumczenia?

  Wycena następuje po zapoznaniu się z tekstem, który ma zostać przetłumaczony. Cena uzależniona jest między innymi od tego do jakiej grupy języków należy dane tłumaczenie, ponieważ języki z 3 grupy są droższe od tych z 1. Ponadto na ostateczną kwotę ma również wpływ ilość znaków oraz to czy tłumaczenie ma być przetłumaczone w ekspresowym tempie, późną porą czy nawet w święta.

 3. Jak długo przygotowywanie jest tłumaczenie tekstów?

  Czas tłumaczenia danego tekstu uzależniony jest dużej mierze od Państwa. Jeśli chcecie, aby zlecenie zostało zrealizowane „na już” tłumacze zapoznają się z przesłanym materiałem i oszacują najkrótszy możliwy czas,w którym otrzymacie przetłumaczone materiały. Tłumaczenia online 24/h to nasza specjalność i dokładamy wszelkich starań aby spełniać potrzeby naszych klientów.