Tłumaczenia Łomianki

24/7

Dla wielu mieszkańców Warszawy Łomianki to dzielnica stolicy, gdzie mieści się wiele produkcji farmaceutycznych, kosmetycznych oraz spółek handlowych, eksportujących polskie produkty do wielu krajów świata.

To całkiem uzasadnione podejście, ponieważ gmina stawia na rozwój lokalnych firm, dlatego Łomianki to jedna z nielicznych miejscowości w Polsce, gdzie w ostatnich latach nastąpił wzrost przedsiębiorczości i rozwój ilościowy małych oraz średnich firm. Stało się tak dlatego, iż wysiłki władz gminy skierowane na rozwój biznesu oraz intensyfikację procesów innowacyjnych, które w obecnych czasach są gwarancją rozwoju współczesnej gospodarki kraju. Na podstawie informacji Instytutu Eurotest, ogółem w gospodarce Łomianek operują 5362 firmy (wg danych na koniec 2013 roku), większość z nich to przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie.

Biorąc pod uwagę, iż miasto jest tylko niecałe 15 km od centrum Warszawy, mieści się dokładnie przy drodze krajowej nr 7 i od początku 2018 r. na mocy umowy pomiędzy miastem a ZTM (obecnie WTP), zostało włączono do I strefy biletowej ZTM Warszawa, taki rozwój przedsiębiorczości jest całkiem uzasadniony. Przecież do pracy dojeżdżają również pracownicy z Warszawy, łącznie z tłumaczami, którzy są niezbędni w trakcie rozpoczęcia współpracy międzynarodowej.

My, jako tłumacze, doceniamy wysiłek lokalnych przedsiębiorców i wspieramy ich swoją wiedzą, doświadczeniem i gotowością tłumaczyć nawet o nietypowej porze. Ponieważ eksportują produkty do krajów z różnych stref czasowych, musimy być przygotowani do tłumaczeń o 7 rano jak również o 9 wieczorem. Dlatego jako tłumacze często pracujemy na spotkaniach, prezentacjach i szkoleniach tego innowacyjnego miasta! Tłumaczymy w Łomiankach konsekutywnie i symultanicznie, szeptem i pisemne… Oczywiście, że tłumaczenia online spotkań i konferencji biznesowych obsługujemy również, przecież innowacje i tłumaczenia 24/7 tworzą wspaniały tandem, który świetnie się przyczynia do rozwoju miasta i gospodarki! Nasi klienci zawsze mogą na nas liczyć, osobiście wybierając rodzaj tłumaczeń, który im najbardziej odpowiada, jesteśmy przygotowani sprostać każdemu wyzwaniu!